Kies aan de hand van deze post gemakkelijk voor de juiste school! De Bijlesmaatschappij Blog.

Basisschool

 1. Kijk naar de scores van de school

Het is erg belangrijk om te weten hoe een school presteert. Op basis hiervan kan namelijk redelijk voorspeld worden hoe de school in de toekomst zal presteren; als een school slecht heeft gepresteerd, zal dat zijn weerslag hebben op het kind. De leerlingen worden dan helaas niet voldoende geprikkeld en het beste wordt niet naar boven gehaald, waardoor ze later ook niet hun potentie volledig benutten, en als ouder wil je dat natuurlijk voorkomen. De meeste scholen stellen de rapporten van de inspectie beschikbaar ter inzage, en geven dit ook aan op hun website. Anders: vragen!

 

 1. Wat is het onderwijssysteem? Past dat bij het kind?

Montessori, Jenaplan, Dalton – er zijn tegenwoordig veel verschillende systemen. De een promoot zelfstandigheid waar de ander juist de nadruk legt op veel samenwerken. Wat ligt u en – nog belangrijker – wat ligt uw kind? Dat moet leidend zijn. Ziet u graag dat hij of zij zich wat meer sociaal ontwikkelt? Of juist zelfstandiger wordt?

 

 1. Past de sfeer, het karakter van de school bij u en uw kind?

Is het open, voelt het goed aan? Voelt uw kind zich meteen thuis? Dat zijn goede eerste tekens. Is er een klik met de leraren, de directie de andere kids en hun ouders? Allemaal dingen om aan te denken. Komt u binnen en is het donker, grimmig en jankt de helft van de kids – dan is het eigenlijk meteen al tijd om weg te gaan, of extra goed op te letten en onderzoek te doen. In het verlengde hiervan kunt u letten op de buurt en de omgeving van de school; het komt helaas vaak voor dat er ernstige incidenten in en nabij scholen plaatsvinden, vooral in de grote steden des lands. Praktisch: let ook op de bereikbaarheid voor u en uw kind. Is de verbinding goed? Kun je er op meer dan één manier komen? Kan uw kind ook met de fiets snel op school zijn?

 1. Is er voldoende individuele aandacht en toezicht?

Met steeds grotere en drukkere klassen is het belangrijk om te letten op hoe de school omgaat met iedere leerling. Hecht de school echt waarde aan de band met elke leerlingen? Hoe ziet u dat terug in het beleid en in de klas? Er moet een goede balans zijn tussen aandacht voor de groep in zijn geheel en aandacht voor elke individuele leerling, wil een kind zich gewaardeerd voelen en volledig tot ontwikkeling komen.

 1. Onderzoek de geschiedenis van de school, praat met andere ouders

Tikkeltje extreem, maar het kan geen kwaad om op discrete wijze de historie van de school te onderzoeken. We hebben het namelijk wel over uw kroost die u toevertrouwt aan de school. Het kan zijn dat er kleine of grote dingen zijn gebeurd, die wellicht verbonden zijn aan de prestaties of de sfeer en het niveau van de school. Misschien is er iemand weggepest; of misschien is de school juist excellent, en zijn er alleen maar mooie en goede dingen gebeurd. Licht uzelf in, maar wees niet achterdochtig – dan maakt u namelijk meteen al een verkeerde indruk.

 

 1. Hoe wordt een leerling geprikkeld op de school? Is er sprake van een gevarieerd aanbod?

Een kind dient niet alleen in de boeken te zitten, hij of zij komt pas volledig tot bloei als er ook op het vlak van creativiteit, sociale activiteit en fysieke bezigheden geprikkeld wordt, en dan laten we nog veel weg – bijvoorbeeld de emotionele ontwikkeling. Het is natuurlijk geweldig als de school een mooie balans van alles weet aan te bieden en wel op regelmatige basis, dat zorgt voor een mooie, afgeronde input waardoor kinderen ook sneller weten wat ze later willen doen en wat ze leuk en interessant vinden – of juist niet.

 

Middelbare school

 

Wat de middelbare school betreft gelden bovenstaande vragen eveneens, maar wat dan meer een rol zal spelen is de persoonlijke voorkeur en het karakter van uw kind, dat zich nu zal ontwikkelen tot adolescent. Het is belangrijk om samen met uw kind te kijken naar wat het beste is, maar tegelijkertijd moet u niet uw rol en autoriteit als ouder uit het oog verliezen, en inzetten waar nodig – met name als uw instinct u zegt dat er iets niet goed is of beter kan. Onderstaande vragen kunnen u daarbij helpen. Succes!

 1. Past het niveau van de school bij uw kind?
 2. Wat vind het kind zelf van de school?
 3. Past de school bij uw kind?
 4. Waar is de school? Is dat een goede, veilige omgeving? Is de school bereikbaar genoeg?
 5. Hoe is de school opgebouwd qua coaching en vertrouwenspersonen en is er voldoende toezicht?

Leave a Comment