Leer programmeren!

In de toekomst is het waarschijnlijk net zo belangrijk om te kunnen programmeren als om goed Engels te kunnen spreken. De vaardigheden die daarbij nodig zijn helpen inzicht te krijgen in de ‘achterkant’ van de apparaten die we dagelijks gebruiken. 

Door Fatjona.

 

 

1. Programmeren helpt noodzakelijke skills goed te ontwikkelen

Programmeren leert de mensen creëren in plaats van consumeren. Het is dus niet per definitie bedoeld om mensen op te leiden tot programmeur, maar om ze vaardigheden te leren waarvan ze in elk beroep profijt hebben. Deze vaardigheden leer je van programmeren:

 • Creatief en logisch denken

 • Ruimtelijk inzicht

 • Probleemoplossend vermogen

 • Structureren

 • Samenwerken

2. Geheim agent zijn, oftewel: jezelf onderscheiden

Wat uit Brussel komt is vaak dor, droog of onbegrijpelijk. Maar Neelie Kroes, de eurocommissaris voor ICT en Telecom en intitiatiefnemer van de Europese codeweek, valt niet in die valkuil. In een persoonlijke videoboodschap weet ze prima aan jongeren uit te leggen waarom leren programmeren belangrijk, maar vooral ook leuk en spannend is. “Het programmeren zelf is leuk en spannend, maar dat is nog niets vergeleken met wat je er uiteindelijk allemaal mee kunt doen. Leren programmeren is zoals geheim agent worden. Je zult dingen kunnen begrijpen waarvan vele anderen niet eens weten dat ze bestaan.”

 

3. Het leert je hoe je moet denken

De relevantie van programmeren zit niet alleen in het gemaakte eindresultaat: de app, website, wearable of toepassing. Net zo belangrijk is het leren logisch nadenken, het heel gedetailleerd bedenken wat je precies wilt en hoe dat geprogrammeerd zou kunnen worden. Steve Jobs zei het al in duidelijke bewoordingen:”Everybody in this country should learn to program a computer… because it teaches you how to think.” Joek van Montfort verwoordt dat eigenlijk nog mooier dan Jobs en Smit: “Programmeren, de kunst om je verbeelding om te zetten naar iets glashelders, is uitermate zinvol om op de basisschool te introduceren. Het is een extra vorm van expressie die taal en denken stimuleert. Het moedigt niet alleen uitproberen aan, maar ook de wil om probeersels net zo lang te verbeteren tot de missie is volbracht.”

 

 

“Everybody in this country should learn how to program a computer… because it teaches you how to think”

Steve Jobs

 

In een maatschappij waarin computers centraal staan, zouden leerlingen – naast rekenen, taal en aardrijkskunde – op de basisschool ook een programmeertaal moeten leren.’’

Bill Gates

 

4. Meer kansen op de arbeidsmarkt

Wie het verband kan leggen tussen technologie en haar toepasbaarheid voor toekomst, heeft waarschijnlijk een betere kans op een baan. Er is een groeiend tekort aan technisch geschoold personeel, terwijl deskundigen voorspellen dat de technologiesector in 2030 met ruim 30% zal zijn gegroeid.

Zo trok Google in 2014 maar liefst 50 miljoen dollar uit om meer vrouwen aan het coderen te krijgen. Uit onderzoek Stimulating Europe’s App Economy blijkt dat momenteel in Europa meer dan 529.000 mensen fulltime werken in de productie van apps. Nog eens 265.000 mensen hebben indirect hun baan te danken aan apps.

Daarmee heeft Europa een kwart van de app-markt in handen.

 

5. Het is noodzakelijk om in de toekomst niet achter te blijven

 

Programmeren is de vaardigheid van de toekomst: het bevordert creativiteit, leert je samenwerken met mensen over de hele wereld en laat je communiceren in een universele taal!” Neelie Kroes ‘Young Advisors’

In Engeland zijn programmeertalen vanaf september 2014 opgenomen in het curriculum van alle basisscholen. Ook in Estland is programmeren een verplicht vak voor kinderen tussen de 7 en 19 jaar. De initiatiefneemster van het Estlandse project, Ave Lauringson, zegt hierover:

We want to change thinking that computers and programs are just things as they are. There is an opportunity to create something, and be a smart user of technology.”

 

Ook in de Verenigde Staten wordt actief campagne gevoerd om kinderen al op jonge leeftijd in contact te brengen met de basisprincipes van programmeren. Bill Gates, Steve Jobs, Mark Zuckerberg en andere persoonlijkheden pleiten ervoor de jeugd te stimuleren om technologie te creëren in plaats van alleen te consumeren.

 

Dat zijn de vaardigheden die we nodig hebben in de 21ste eeuw. We zien dat bedrijven, universiteiten en opleidingsinstituten steeds minder belang hechten aan kennis en steeds méér belang aan vaardigheden als:

 • Samenwerken

 • Creativiteit

 • Ict-geletterdheid

 • Communiceren

 • Probleemoplossend vermogen

 • Kritisch denken

 • Sociale en culturele vaardigheden

 

De 21e eeuwse vaardigheden worden ook wel 21st century skills genoemd. Ook programmeren is een 21st century skill.

 

Leave a Comment