Voorwaarden van onze diensten
afname van deze betekent automatische acceptatie van onderstaande algemene voorwaarden van de Bijlesmaatschappij

1. Er wordt van zowel de docent als cliënt voldoende inzet verwacht. Resultaat wordt alleen bereikt
door inzet van beide partijen. Indien een van de partijen onvoldoende naar behoren functioneert,
dient dit zo snel mogelijk per mail te worden aangegeven: info@debijlesmaatschappij.nl. De cliënt is
zelf verantwoordelijk voor het al dan niet aangeven van problemen met de docent. Bij onenigheden
of belemmerende omstandigheden zorgen wij altijd voor een vervangende docent.
2. De klant moet bij afmelding minimaal 24 uur van te voren de docent én het hoofdkantoor op het
mailadres te contacteren. Indien er te laat wordt afgemeld, moet de geplande les volledig worden betaald.
3. De docent dient minimaal 24 uur van te voren de klant te contacteren als de geplande les niet door
kan gaan. Bij overschrijden hiervan heeft de klant recht op een gratis bijles.
4. Voorwaarden 2 en 3 gelden altijd met uitzondering van geval van ziekte, ongeluk, overlijden en zware
persoonlijke omstandigheden. In geval van deze uitzonderingen moet binnen 7 dagen het hoofdkantoor
worden geïnformeerd; mits mogelijk moeten gemiste lessen ingehaald worden. Indien de gemiste
lessen niet worden ingehaald terwijl dit duidelijk mogelijk is, moeten deze alsnog volledig
worden betaald.
5. Als de klant te laat is zonder vooraf de docent te verwittigen wordt de tijd dat de klant te laat is van
de geplande les afgetrokken.
6. Als de docent te laat is zonder vooraf de klant te verwittigen wordt de tijd ingehaald die voor de geplande
les staat.
7. Tijdens de intake en vóór aanvang van de lessen worden en afspraken gemaakt en vastgelegd op dit
formulier. Deze dienen gehandhaafd te worden. Wijzigingen dienen doorgegeven te worden per email.
Wijzigingen in het rooster van de docent ontvangt u eveneens per e-mail. Contact opnemen met
de docent dient slechts bij hoge uitzondering en noodzaak te gebeuren, conform de algemene voorwaarden.
8. De prijzen staan vast.
9. Voorwaarde 7 geldt met uitzondering voor;
a) bijles via een instelling (school, buurthuis, moskee)
b) persoonlijke omstandigheden,
in deze gevallen kunnen de prijzen dus variëren. Meer informatie hierover kan u verkrijgen door te
bellen of mailen met het hoofdkantoor.
10. Klachten en ontevredenheid dienen telefonisch of per mail aan het hoofdkantoor te worden doorgegeven.
Deze worden door een objectieve, neutrale commissie beoordeeld en u krijgt altijd zo spoedig
mogelijk reactie op uw klachten en opmerkingen.
11. Respect is een onderdeel van de voorwaarden van de Bijlesmaatschappij. Er wordt verwacht van de
docent en cliënt dat er met voldoende respect wordt gecommuniceerd en gehandeld. Iedere vorm van
intimidatie, geweld en discriminatie kan leiden tot een eind aan deze overeenkomst. Dit geldt voor
zowel de docent als de cliënt.
12. Tenzij de klant anders wenst, wordt een overeenkomst stilzwijgend met telkens een maand verlengd.
13. De eerste maand dient vooruit te worden betaald, indien het om een andere opdracht gaat geldt er ten
allen tijde een voorschot van 30%-50%. Een losse (bij)les kan vooraf of achteraf afgerekend worden.
14. De betaling geschiedt vóór de 27ste van elke kalendermaand op het rekeningnummer als aangegeven
in uw factuur, met naam en kenmerk duidelijk vermeld. Een te late betaling kan extra kosten met
zich meebrengen.
15. Zonder tegenbericht, van ofwel de klant, ofwel de Bijlesmaatschappij geldt een verlenging van 1
maand na afloop van de duur van de overeenkomst.
16. De klant is verplicht tot het voldoen van de kosten van openstaande/gereserveerde lessen/cursussen
conform de overeenkomst, ongeacht of deze – wegens welke reden dan ook – worden afgenomen.

 

Download hier het modelformulier ontbinding en herroeping, in te dienen binnen 14 dagen indien u uw aanmelding wilt annuleren.

 

Download hier onze algemene voorwaarden, in het Nederlands.

 

Download our terms and conditions here, in English.