Nu de resultaten op de basisschool steeds meer van belang zijn voor de verdere loopbaan van het kind en de klassen steeds groter worden melden meer ouders hun kinderen aan voor bijles. Wanneer de klas op de basisschool te groot is, krijgt het kind niet altijd meer de aandacht die het verdient, wat kan resulteren in slechtere resultaten. Naar mijn mening is het van belang dat een kind zich tijdens de schoolloopbaan optimaal kan ontwikkelen. Indien dit niet mogelijk is binnen de klas, vanwege te grote klassen kunnen ouders er voor kiezen om het kind aan te melden voor de juiste bijles. Hierbij is het belangrijk dat er van te voren duidelijk wordt geconstateerd op welk gebied het kind extra aandacht nodig heeft. Dit zou naar voren kunnen komen wanneer er intake wordt gepland met de ouders, het kind en eventueel de leerkracht. Hierin kan worden gevraagd waaraan de ouders merken dat het kind moeite heeft met bepaalde onderdelen op school en hoe dit verbeterd zou kunnen worden. Ook is het van belang om te vragen hoeveel uren het kind bijles zou willen hebben in de week. Het kind moet naar mijn mening nog voldoende ruimte hebben om zich sociaal te ontwikkelen, dus te kunnen spelen met vriendjes en vriendinnetjes wanneer het wil. Wanneer deze zaken duidelijk zijn kan er gestart worden met de eerste bijles. Dit kan bijvoorbeeld het oefenen van tafels zijn, helpen met breuken en andere onderdelen van rekenen. Maar het kan ook ondersteuning bieden bij taal of bij het leren. Leerlingen kunnen namelijk moeite hebben met hoe er geleerd moet worden. De bijles kan van korte duur zijn, maar ook van langere tijd. Er zal regelmatig gevraagd moeten worden aan ouders en kind hoe ze de bijles vinden en of er eventueel verbeterpunten zijn. Wanneer het kind aangeeft dat bijles niet meer nodig is, en de ouders stemmen in, zal de bijles met goed gevolg beëindigd worden. Het kan dus zeker van belang zijn dat basisschoolleerlingen worden aangemeld voor bijles. Hierdoor kunnen ze zich beter ontwikkelen op bepaalde onderdelen, maar blijven ze wel binnen de klas en kunnen de kinderen alles meedoen wat binnen school wordt aangeboden. Hierdoor worden ze op school optimaal geprikkeld. Maar wanneer het kind extra aandacht nodig heeft, kan het zich dus aanmelden voor bijles. Naar mijn mening kan bijles net het stukje extra bieden, waardoor kinderen zich meer kunnen ontwikkelen en betere resultaten behalen op de basisschool. Deze betere resultaten zullen resulteren in betere scores op de Citotoets, waardoor het kind het juiste vervolgonderwijs zal worden geadviseerd. Het is natuurlijk mogelijk dat het kind op het voortgezet onderwijs zich nog steeds kan aanmelden voor bijles. Op het voortgezet onderwijs wordt meer gevraagd van de leerling en zal de leerling goed moeten kunnen plannen. Wanneer het kind hier moeite mee heeft, kan bijles hierin ondersteuning geven. Tenslotte denk ik dat terugkoppeling door degene die de bijles geeft, naar de leerkracht en ouders zeer belangrijk is. Ouders en leerkrachten willen graag weten hoe het met de ontwikkeling van het kind gaat. Zonder terugkoppeling is hier geen zicht op!

 

Rinske de Jager

Leave a Comment