Lees interessante, leerzame blogs - de BLM Blog!

Lees interessante, leerzame blogs - de BLM Blog!

 

Onlangs is er op regeringsniveau gepleit om de termen allochtoon en autochtoon af te schaffen, omdat het een ‘leeg containerbegrip’ zou zijn en het ‘wij-zij denken’ versterkt. Dit heeft voor veel discussie gezorgd in het maatschappelijk debat. Voortaan spreken we volgens het CBS van ‘inwoners met een migratie-achtergrond’ en ‘inwoners met een Nederlandse achtergrond’. Zou dit een eerste stap kunnen zijn naar een inclusieve samenleving? Komen we dan eindelijk in de buurt van die geslaagde multiculturele samenleving?

 

Er is al jarenlang discussie gaande over deze woorden. Wat betekenen ze precies en zijn het een neutrale begrippen of toch enigszins beledigend en stigmatiserend? Hoe dienen mensen die het etiket van allochtoon krijgen daarmee om te gaan? Veel van deze ‘allochtonen’ (oeps, doe ik het toch) geven al langere tijd aan zich ongemakkelijk en gediscrimineerd te voelen, omdat zij het gevoel hebben in een hokje geplaatst te worden. Want zelfs al woon je bijna heel je leven al in Nederland, spreek je de taal vloeiend en ga je net als de meeste mensen elke ochtend naar je werk en bied je je arbeid aan in deze samenleving, je wordt vooralsnog niet gezien als een échte Nederlander. Want als dat wel zo was, zou dat hele onderscheid er niet zijn tussen allochtoon en autochtoon, toch? Dat de Nederlandse overheid jou jaren geleden wel dat paspoort en die nationaliteit heeft toegekend, wordt teniet gedaan zodra het woord ‘allochtoon’ op je wordt geplakt. Sterker nog, zelfs het kind van de persoon, die gewoon in Nederland geboren en getogen is, heeft nog altijd te maken met dat etiket. Daarom moet je die termen dus ook niet blijven handhaven volgens het CBS. De PVV is in ieder geval erg opgehitst door de afschaffing. En dat is een goed teken, zou je zeggen.

Maar waar komt dat woord allochtoon nou eigenlijk vandaan? De herkomst van het woord is Grieks. Allos betekent anders. Chtoon betekent aarde. Het was oorspronkelijk een term uit de geologie die duidde op een gesteente dat uit een andere aardlaag afkomstig was. En pas in de jaren ‘50 en ‘60 kon het ook betrekking hebben op mensen. In de politiek was er ook al lang discussie over, omdat de partij DENK hier een speerpunt van gemaakt had in hun programma. ‘’Als we een inclusieve samenleving willen, moet er wat ons betreft eerst sprake zijn van inclusief taalgebruik’’ aldus Kuzu. ‘Maar hoe noem je ze dan?,’ was de logische vervolgvraag. ‘’Turkse-Nederlanders en Marokkaanse-Nederlanders bijvoorbeeld, of nog beter: Nederlanders. Net zoals in Amerika, daar spreken ze van ‘Afro-Americans’ en ‘Latin-Americans’. Hiermee geef je de boodschap dat we allemaal Nederlanders zijn, maar sommige Nederlanders ook een tweede nationaliteit hebben. Dat maakt ze echter niet minder Nederlands’’.

DENK is niet de enige politieke partij die pleitte voor afschaffing. Ook SP-kamerlid Karabulut en PVDA- kamerlid Marcouch vinden het woord allochtoon geen recht doen aan wie mensen werkelijk zijn en bovendien stigmatiserend. Een kleine meerderheid in de kamer was het daarmee eens. ‘’Mensen die hier geboren en getogen zijn, hebben er last van als ‘de ander’ bestempeld te worden. Ik heb zeker niet de illusie dat je hiermee alles oplost, maar het draagt zeker bij’’ aldus Karabulut.

Niet iedereen is het natuurlijk met die gedachte eens. Behalve rechts-Nederland, zijn er ook mensen die het woord ‘allochtoon’ niet als stigmatiserend ervaren. Zo vindt Fidan Ekiz, een Turks-Nederlandse journaliste, het ook totale onzin dat dat afgeschaft is, omdat veel van de zogenaamde allochtonen zich juist maar al te graag profileren met hun tweede nationaliteit. En dát versterkt het wij-zij denken, zegt zij. Zo blijkt uit onderzoek dat de grote meerderheid van de Turkse en Marokkaanse Nederlanders zich vooral identificeren met de eigen groep en het land van herkomst. ‘’En om dat te veranderen, hebben we wat anders nodig dan het vermijden van een term’’. Zelf vertelt ze dat zij zich nooit heeft gestoord aan de term allochtoon of Turk, omdat zij deze achtergrond zelf ook benadrukt in haar columns. Dat maakt haar echter niet minder Nederlands.

Volgens recent onderzoek van het CBS wonen er in Nederland een totaal aan 3,7 miljoen allochtonen. Allochtoon ben je zodra jij zelf of ten minste één van je ouders niet in Nederland is geboren. Dat betekent dat zelfs onze koning nota bene allochtoon is. En zelfs al ben je een Hollander in de puurste vorm, zodra je kind of jij toevallig geboren bent in het buitenland, is je kind ook allochtoon. Dit maakt dat heel veel mensen in Nederland eigenlijk zogenaamde allochtonen zijn. Maar vaak zijn dat niet de mensen die last ondervinden van deze term. Dit zijn ook vaak niet de mensen die bedoeld worden als de term gebruikt wordt in de media en de politiek. En dat heeft ervoor gezorgd dat later nog eens een onderscheid gemaakt werd tussen ‘Westerse allochtoon’ en ‘niet- Westerse allochtoon’, ook door het CBS. Dus eigenlijk zien we dat de termen allochtoon en autochtoon slechts woorden zijn die gebruikt worden om een statistisch onderscheid te maken. Nederlanders ten opzichte van buitenlanders kon niet meer. Het afschaffen van het woord allochtoon levert op z’n minst de noodzaak van een nieuwe statistische definitie op. En wat deze ook wordt, na verloop van tijd heeft deze dezelfde negatieve lading als het woord allochtoon. Want het gaat helemaal niet om de term die zou stigmatiseren. Het is gewoon een benaming voor de groep die zij willen aanduiden als zij over deze groep spreken.

Als een groep Turkse, Marokkaanse of Surinaamse hangjongeren last veroorzaken in de buurt en dit in de media moet worden bericht de volgende dag, zul je dus in plaats van allochtoon een andere term moeten zoeken. Laten we zeggen ‘verveelde scooterlui met een tintje waarvan de ouders waarschijnlijk in het buitenland geboren zijn’. Na enige tijd, als dit woord veelvuldig voorkomt in de media en de politiek, zullen alle scooterlui met een tintje met ouders die geboren zijn in het buitenland, maar die verder wel geschoold zijn en zich netjes gedragen, deze benaming als stigmatiserend ervaren, omdat zij het gevoel hebben in hetzelfde schuitje te horen. Dus: de oplossing zit hem niet in het afschaffen van termen. De eerste oplossing is dat er gestopt moet worden met generaliseren. De allochtoon is geen homogene soort met een bepaald patroon aan gedragingen. De niet-Westerse allochtoon is ook niet homogeen. De Mohammed die elke dag buiten hangt en de Mohammed die zijn diploma toegepaste natuurkunde heeft behaald leven ook niet hetzelfde. De tweede oplossing is daarom dat de laatste Mohammed zich niet langer associeert met de verveelde getinte scooterlui of de Mohammed van de straat. Dan zal geen enkele term beledigend ervaren worden.

Ik denk dat het punt wel duidelijk is. Het zit hem niet in de termen, lieve mensen. Als er uit onderzoek blijkt dat 62% van de allochtonen in de bijstand leven, dan zal dat vanaf nu betekenen dat 62% van de mensen met een migratie-achtergrond in de bijstand leven. Nou kun je net zo goed deze term als stigmatiserend ervaren als je een migratie-achtergrond hebt, toegepaste natuurkunde hebt gestudeerd en naar je werk gaat elke ochtend. En ook zal jouw kind straks, dat hier geboren is met bruine ogen, donker haar en een tintje heeft, onder deze term vallen. Jij bepaalt zelf of je óók die achtergrond rockt, of dat je het als minder Nederlands ervaart.

 

 

– Lale Gul, november, Amsterdam

Leave a Comment