De Bijlesmaatschappij gaat voor gelijke kansen in het onderwijs!

Minister Jet Bussemaker heeft het laatst gehad over de kansen in het onderwijs in Nederland, o.a. naar aanleiding van een onderzoek van de OESO. Het onderwijs in Nederland zou tot één van de beste ter wereld behoren. Is dat niet een contradictio in terminis, minister Bussemaker?

Als ik kijk naar mijn eigen schoolcarrière kan ik beamen dat het onderwijsstelsel niet helemaal op niveau is; opgegroeid in het oosten, kan ik uit ervaring stellen dat er enorme verschillen bestaan tussen de onderwijsregio’s. Het probleem van ongelijke kansen heeft altijd al bestaan, en de oplossing is niet zo ver te zoeken als men nu doet voorkomen. Als minister Bussemaker echt van goede wil is, waarom worden bepaalde scholen dan vrij in hun keus voor een postcodebeleid gelaten? Waarom wordt er dan niet in het geheel veel meer, en veel meer gestructureerd aandacht geschonken aan onderwijs en waarom wordt er in het beleid van de Cito expliciet opgenomen dat kinderen van autochtone ouders niet zomaar een laag advies mogen ontvangen? En waarom wordt die Centrale Eindtoets (Cito) telkens gewijzigd, zowel van prioriteit als van naam? De beleidsmakers lijken er een gigantisch zooitje van te maken.

De Bijlesmaatschappij gaat voor gelijke kansen in het onderwijs!

Als onze regeringsleiders daadwerkelijk het hart op de goede plaats hebben dan zijn dit punten die direct veroordeeld en aangepakt moeten worden. Als leerling van scholen in het oosten en westen van het land, in dorpen en steden, als leerling van een montessorischool op de Zuidas en een islamitische school in Amsterdam-West, en later van een zeker gymnasium midden in dezelfde stad, kan ik zonder te knipperen stellen dat er verschillen zijn, en dat oplossingen zeer voor de hand liggen. Dat is geen hogere wiskunde a, b, d of 3f.

Breng mensen samen, stel bijeenkomsten op gezette tijden in, organiseer seminars, lezingen, maak een goede beheersing van het Nederlands een eis op elke onderwijsinstelling en geef oprecht uiting aan het dynamische, kleurrijke proces dat onderwijs is en moet zijn, in plaats van loze woorden te spreken en onbezield te reppen over een voorlopig utopische kennismaatschappij. Je zou maar in herhaling vallen.

Leave a Comment