Gastblog van Bureau Bijles!

Veel onduidelijkheid over de Cito-score en eindadvies

Gastblog door Bureau Bijles – https://www.bureaubijles.nl/

 

Sinds wettelijk is vastgesteld dat leerlingen van groep 8 die de basisschool verlaten een Eindtoets moeten maken, is er eigenlijk alleen maar meer onduidelijkheid ontstaan. De grootste onduidelijkheid heeft te maken met het eindadvies.

Want dat eindadvies wordt vaak in november, december of januari gegeven. Maar de Cito-toets wordt pas afgenomen in april. Hoe leidend is de Cito-toets dan nog en hoe zit het nu met het eindadvies?

 

Eindadvies voortgezet onderwijs

Het eindadvies voor het voortgezet onderwijs is het officiële advies dat een basisschool geeft aan een leerling. Dit advies wordt geformuleerd aan de hand van diverse gegevens, waaronder de toetsen in het leerlingvolgsysteem, de Entreetoets (als de school die afneemt), de werkhouding en huiswerkattitude en de methode-gebonden toetsen.

Aan de hand van deze gegevens krijgt een leerling in groep 8 één van de volgende adviezen:

  • VMBO-BBL
  • VMBO-KBL
  • VMBO-TL
  • HAVO
  • VWO

Omdat we in Nederland veel werken met dakpanklassen, kan het advies VMBO-TL resulteren in een dakpanklas met HAVO. Kinderen kunnen dus proeven van een niveau hoger dan hun advies. Dit maakt doorgroeien sneller mogelijk.

 

De Cito-score

Maar dan is er nog de score van de Cito-toets. Of van de vergelijkbare Eindtoets die een basisschool afneemt. Die toetsscore komt pas medio mei binnen en dan zijn leerlingen toch allang geplaatst. Wat nu als de Cito-score enorm afwijkt van het schooladvies en een leerling met een VMBO-TL advies ineens een score van 542 haalt (HAVO)?

 

Heroverweging

In dat geval dient een heroverweging plaats te vinden. Landelijk is afgesproken dat het schooladvies leidend is bij de middelbare school, maar dat van een eerder afgegeven schooladvies wel mag worden afgestapt als daar redenen voor zijn. Een reden kan dus zijn dat de score van de Cito-toets een stuk hoger uitvalt dan het schooladvies.

Heroverweging betekent echter wel dat alles al in kannen en kruiken is. Een leerling met een TL advies is al aangenomen op een school en moet nu ineens wisselen van klas. De meeste middelbare scholen houden daar rekening mee en hebben ruimte vrij.

Maar wanneer je een school hebt gekozen waarin het hogere niveau niet wordt aangeboden, kun je een probleem hebben. Het is als ouders dus verstandig om hier van tevoren rekening mee te houden.

 

Cito-toets lager dan het schooladvies

Natuurlijk kan een Cito-score ook lager uitvallen dan het schooladvies van de leerkracht. In plaats van TL scoor je op KBL-niveau. Een heroverweging zou dan dus kunnen resulteren in een klas op een lager niveau.

Maar wanneer de score lager is dan het advies wordt er doorgaans geen actie ondernomen. Het advies van de leerkracht blijft leidend en men neemt aan dat het om een momentopname ging. Wanneer ouders het wel willen, is het in feite wel mogelijk om van klas te wisselen. Maar daar kleven wel dezelfde risico’s aan als bij heroverweging door een hoger advies.

 

Conclusie

Met dit artikel hopen we wat onduidelijkheid weg te kunnen nemen rondom de Cito-toets, de Cito-score en het eindadvies. Het klopt dus dat een eindadvies eerder gegeven wordt dan dat de Cito-score bekend is geworden. Ook zijn kinderen dan vaak al aangemeld in ingeschreven. Wanneer de Cito-toets tot een heroverweging leidt, kan een kind alsnog naar een hoger niveau worden overgeplaatst. De basisschool van uw zoon of dochter weet het beste hoe dit in de regio geregeld is.

Leave a Comment